REZERVARI +4(0)372 480 500

Termeni si Conditii

Securitatea datelor personale

HOTEL RAMADA PITESTI, avand scopuri hoteliere si de turism, este inscris sub numarul 35713 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

HOTEL RAMADA PITESTI garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Inregistrarea datelor este facuta doar in scopul autorizat de utilizator:
onorarea rezervarilor, informarea despre noutati si ofertele speciale (cu consimtamantul prealabil al
clientilor). Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre HOTEL RAMADA PITESTI pentru
confirmarea rezervarilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de
comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.
Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii
tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza
legii. Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. HOTEL RAMADA PITESTI se angajeaza
in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le
utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri. Acest site foloseste masuri de securitate impotriva
pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.
HOTEL RAMADA PITESTI se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa HOTEL RAMADA PITESTI se obliga: sa rectifice, actualizeze,
blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este
conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor
dumneavoastra personale.
HOTEL RAMADA PITESTI certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001
privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr.
130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile
ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

a. dreptul de a cere HOTEL RAMADA PITESTI sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
b. dreptul de a cere HOTEL RAMADA PITESTI sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod
gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
c. dreptul de a cere HOTEL RAMADA PITESTI sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
d. dreptul de a cere HOTEL RAMADA PITESTI sa inceteze expedierea de mesaje promotionale.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza
de date prin e-mail la adresa HOTEL RAMADA PITESTI: office@ramadapitesti.ro.
In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte
persoane, HOTEL RAMADA PITESTI garanteaza securitatea sistemelor informatice. Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele HOTEL  RAMADA PITESTI.
ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI HOTEL RAMADA PITESTI SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL, VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE AU INCERCAT ACEST FAPT.